მინი-ჩატი

კატეგორია
სტატიები კანონმდებლობაზე [23]
ჩემი აზრით ეს კანონები და წესები ყველა მონადირეს წაკითხული მაინც უნდა ჰქონდეს.

სიახლე ფორუმში
განახლებული 6 თემა
AKDAS-SIBERGUN   
jentile5პასუხების რაოდენობა: 18
დრათჰაარი   
giohunt1982პასუხების რაოდენობა: 3720
ნადირობა იხვზე   
პედიატრიპასუხების რაოდენობა: 6203
მგლებზე ნადირობა და მა...   
giohunt1982პასუხების რაოდენობა: 750
ნაკლებად ცნობილი თურქუ...   
eagleპასუხების რაოდენობა: 47
ტყის ქათამზე ნადირობა   
gio96პასუხების რაოდენობა: 4003

ბოლო კომენტარები

ახალი სტატიები

მუსიკა საიტზე
სხვა სიმღერებს ნადირობაზე იხილავთ ფორუმში.

sape

მთავარი » სტატიები » სტატიები სამონადირეო კანონმდებლობაზე » სტატიები კანონმდებლობაზე    

საქართველოს წითელი ნუსხა

ფრინველები

1. ბექობის არწივი
Aquila heliaca
დაწვრილებით
2. სვავი 
Aegypus monachus

დაწვრილებით

3. ორბი
Gyps fulvus fulvus


4. ბატკანძერი (კრავიჭამია) 
Gypaetus barbatus

დაწვრილებით
4. თეთრკუდა ფსოვი
Haliaeetus albicilla

4. ქორცქვიტა
Accipiter brevipes
5. ველის კაკაჩა
Buteo rufinus rufinus
6. დიდი მყივანი არწივი
Aquila clanga

7. მთის არწივი
Aquila chrysaetus
8. ფასკუნჯი
Neophron percnopterus percnopterus

9. გავაზი
Falco cherrug

10. თვალშავი
Falco vespertinus

11. წითელთავა შავარდენი
Falco biarmicus

12. მცირე კირკიტა
Falco naumanni

13. ჭოტი

Aegolius funereus

14. რუხი წერო 
Grus grus
დაწვრილებით

15. ქოჩორა ვარხვი 
Pelecanus crispus
დაწვრილებით


16. ვარდისფერი ვარხვი
Pelecanus onocrotalus
18. კავკასიური როჭო
Tetrao mlokosiewiczi
დაწვრილებით
19. მურტალა
Podiceps grizegaena ?????20. ლაკლაკი
Ciconia ciconia

21. ყარყატი
Ciconia nigra
22. პატარა ღერღეტი
Anser erythropus
23. წითელი იხვი
Tadorna ferruginea
24. მარმარილოსებრი იხვი
Marmaronetta angustirostris
25. გარიელი
Melanitta fusca
26. თეთრთვალა იხვი
Oxyura leucocephala

27. ბუხრინწა
Tyto alba

28. კასპიური შურთხი

Tetraogallus caspius

29. სარსარაკი

Tetrax tetrax


30. თვალჭყეტია

Burhinus oedicnemus


31. ულვაშა წივწივა

Panurus biarmicus


32. წითელმუცელა ბოლოცეცხლა33. დიდი კოჭობა

Carpodacus rubicilla


34. ჭრელგულა ჭვინტაკა

Prunella ocularis
ქვეწარმავლები

თურქული ხვლიკი
Darevskia clarkorum (სინონიმი Lacerta clarcorum)
კავკასიური გველგესლა
Vipera kaznakowi
აზიური შიშველთვალა
Ablepharus pannonicus
ხმელთაშუაზღვეთის კუ
Testudo graeca
კოხტა გველთავა
Ophisops elegans
დალის ხვლიკი
Darevskia dahli
აჭარული ხვლიკი
Darevskia mixta
დასავლური მახრჩობელა
Eryx jaculus
საყელოიანი ეირენისი
Eirenis collaris
ხვლიკიჭამია გველი
Malpolon monspessulanus
დინიკის გველგესლა
Vipera dinniki


ძუძუმწოვრები

აფთარი

Hyaena hyaena (H. H. Satunini)

დაწვრილებითდასავლეთ კავკასიური ჯიხვი

Capra caucasica

დაწვრილებით


მურა დათვი

Ursus arctos meridionalis

დაწვრილებით
ფოცხვერი

Lynx lynx

დაწვრილებითკეთილშობილი ირემი

Cervus elaphus

დაწვრილებითარჩვი

Rupicapra rupicapra

დაწვრილებითნიამორი

Capra aegagrus

დაწვრილებითჯიქი

Panthera pardus tulliana (ciscaucasica, saxicolor)*

დაწვრილებითმეჰელის ცხვირნალა

Rhinolophus mehelyi


სამხრეთული ცხვირნალა
Rhinolophus euryale
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
ევროპული მაჩქათელა
Barbastella barbastellus
კავკასიური ციყვი

Sciurus anomalus


თახვი

Castor fiber


კავკასიური თაგვანა
Sicista caucasica
ქლუხორის თაგვანა
Sicista kluchorica
ყაზბეგის თაგვანა
Sicista kazbegica
ბრუცა
Nannospalax nehringi
ნაცრისფერი ზაზუნელა

Cricetulus migratorius


ამიერკავკასიური ზაზუნა

Mesocricetus brandti


პრომეთეს მემინდვრია

Prometheomys schaposchnikovi


წითური მემინდვრია

Clethrionomys glareolus ponticus


მცირეაზიური მექვიშია

Meriones tristrami


პაწია თაგვი

Micromys minutus


ლელიანის კატა

Felis chaus


ვეფხვი

Panthera tigris


წავი

Lutra lutra


ჭრელტყავა

Vormela peregusna


თეთრმუცელა

Monachus monachus


აფალინა

Tursiops truncatus


ქურციკი

Gazella subgutturosa


დაღესტნური ჯიხვი
Capra cylindricornis


კიბოსნაირები

კოლხური ფართოფეხა კიბო
Astacus colchicus
პევცოვის კიბო
Pontastacus pewzowi
ტივის ობობა
Dolomedes plantarius
მოლუსკები

ბუხის ლოკოკინა
Helix buchi
დაწვრილებით


თევზები

ფორონჯი, ატლანტური ზუთხი

Acipenser sturio

დაწვრილებით

კალმახი

Salmo trutta fario

დაწვრილებით


კოლხური ზუთხი

Acipenser guldenstadti colchicus დაწვრილებით


სვია

Huso huso


ფორეჯი

Acipenser nudiventris


ტარაღანა

Acipenser stellatus


რუსული ზუთხი

Acipenser gueldenstaedti


სპარსული ზუთხი

Acipenser persicus


შავი ზღვის ქაშაყი

Alosa pontica


მდინარის კალმახი

Salmo fario


მორევის ნაფოტა

Rutilus frisii


კოლხური ხრამული

Varicorhinus sieboldi


წინააზიური გველანა

Sabanejewia aurata


მექვიშია ღორჯო

Neogobius fluviatilisამფიბიები

სირიული
მყვარი
Pelobates syriacus
დაწვრილებითკავკასიური სალამანდრა
Mertensiella caucasica
დაწვრილებითმწერები

კავკასიური აპოლონი
Parnassius apollo
კურნაკოვის ბზუალა
Inotrechus kurnakovi
ალპური ხარაბუზა
Rosalia alpina
ოლეანდრის სფინქსი
Deilephila (Daphnis) nerii
სფინქსი მკვდართავა
Manduca (Acherontia) atropos
კავკასიური წმინდადმახვიარა 
Phassus schamyl
კავკასიური წმინდადგახვიარა
Phassus shamil
კოლხური ბრამეა
Brahmaea ledereri
ღამის მცირე ფარშევანგთვალა
Eudia pavonia
მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა
Perisomena coecigena
სფინქსი მკვდართავა
Manduca atropos
კომაროვის სფინქსი
Rethera comarovi
კვიპაროსის მსხვილტანა
Pachypasa otus
ბალკანური აბრეშუმქსოვია
Lemonia balcanica
დათუნელა ჰერა
Callimorpha dominula
მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა
Axiopoena maura
კავკასიური ზერინთია
Allancastra caucasica
გრუნერის აისი
Antocharis gruneri
ამიერკავკასიური აისი
Antocharis damone
ჰევისტონის ავერდულა
Erebia hewistonii
ირანული ხავერდულა
Erebia iranica
რომანოვის ცისფერა
Tomares romanovi
ცისფერა მელეაგრი
Polyommates daphnis
სმირნოვის მბოგელა
Apocolotois smornovi
იფნის ჭრელურა
Zygaena fraxinii
ველის დიდი ბაზი
Bombus fragrans
ბაზი ერიოფორუსი
Bombus eriophorus
ალპური ბაზი
Bombus alpigenus
ირანული ბაზი
Bombus persicus
იისფერი ქსილოკოპა
Xylocopa violacea
ინჯაევას ბზუალა
Inotrechus injaevae
მრგვალი ბზუალა
Omophon limbatum
მზიმთას ნემსიყლაპია
Cordulegaster mzymtae
მსგავსი ნემსიყლაპია
Onychogomphus assimilis
სამეგრელოს ტურფა
Callopterix mingrelica


რგოლოვანი ჭიები


ამიერკავკასიური ჭიაყელა
Eisenia transcaucasica
ლაგოდეხის ჭიაყელა
Eisenia lagodechiensis
ხეობის ჭიაყელა
Dendrobaena faucium
ჭაობის ჭიაყელა
Alollobophora dubiosa
კინტრიშის ჭიაყელა
Alollobophora kintrishiana


მცენარეები


სტატის დამუშავების პროცესშია
წყარო:
კატეგორია: სტატიები კანონმდებლობაზე | დაამატა: Gia (23.06.2009)
ნანახია: 33940 | კომენტარი: 21 | ტეგები: წითელი, ნუსხა, საქართველოს | რეიტინგი: 4.0/4

სტატიების გადაბეჭვდისას "წყარო: www.bazieri.ge"-ს მითითება აუცილებელია.

მსგავსი სტატიები
სულ კომენტარები: 21
0   Spam
21 12344321   (31.07.2017 12:39:31)
48 48 48 48 48 01b

48

0   Spam
20 taviseburi   (13.12.2016 23:56:44)
მისასალმებელია ხების ჯიშები ყველა და დანარცჰენიც ბევრი რამ ვიცოდი ზოგიც ეხლა გავიგე მაგარია

0   Spam
19 Hunter77   (25.07.2016 19:28:13)
რაღა დარჩა წითელ წიგნში შესატანი, დარჩა რამე?????ისე ადამიანებს რომ უფრთხილდებოდეთ ასე უკეთესი იქნებააააა 25 25 25 25

0   Spam
18 panati   (21.01.2016 11:44:34)
10 10 10 კარგია ასეთ თემები ხშირათ უნდა დაიდოს და ყველას ინფორმაცია უნდაქონდეს ყოჩაღ 10 10 166

0   Spam
17 ნუგომონადირე   (26.08.2015 14:44:09)
იხვები რო იყო საქართეველოში გვხვდება???

0   Spam
16 roma86   (15.08.2015 20:05:56)
23_30_126

0   Spam
15 runi   (26.11.2014 20:38:44)
39 36_1_69

0   Spam
14 merabnozadze   (28.12.2013 17:16:38)
მალადეც გია, მაგრა გიმუშავია......... 10 10

0   Spam
13 555555   (11.10.2013 20:43:41)
ქართული სირცხვილის სია

0   Spam
12 levani333   (13.09.2011 00:08:06)
166 166 166 166

0   Spam
11 niko_niko   (01.11.2009 17:37:03)
მაგარია.ვეპხვი საერთოდ ბინადრობს საქარტველოში 23

+1   Spam
9 leopardoo2   (15.10.2009 20:36:50)
კიმარა ვეპხვი ნაღდად არის საქარტველოში .ტუ არ სჰეწუხდებიტ მაგაზედაც დაწერეთ ინპორმაცია რაა! 36_2_47 ttyt ttyt ttyt

0   Spam
10 Gia   (15.10.2009 21:52:37)
საქართველოში ვეფხვი არ ბინადრობს, მაგრამ ერთხელ, XVIII საუკუნის დამლევს სოფ. ახმეტის მახლობლად მოკლეს, მეორედ 1922 წელს თბილისის მახლობლად, სოფ. ლელობთან. ალბათ თეორიული შანსი აქვს რომ სადმე გამოჩნდეს ანუ სხვა სახელმწიფოდან გადმოვიდეს და ამიტომაც არის წითელ წიგნში

+1   Spam
8 dudu-duda   (19.09.2009 00:40:01)
ლოქო მაინტერესებს და ტუ 7ეგიძლიატ იმფორმაცია რომ დადოტ კარგი იკნება 166 166

0   Spam
7 koka   (08.08.2009 01:46:13)
ki

0   Spam
6 koka   (08.08.2009 01:14:04)
zalian kargi saitia sagol ra tkven genacvalet,midit da ufro mravalferovani gaxadet martla kvelas moscons tkveni saiti.tu shedzlebt jiqze ufro meti informacia dadet gtxovt.

0   Spam
5 wiwkan@   (26.07.2009 19:33:56)
magaria

0   Spam
4 998   (25.07.2009 22:08:11)
166 166 166

-1   Spam
3 gigagiga239   (05.07.2009 16:16:16)
166 23_30_126

0   Spam
2 giorgparkauli   (01.07.2009 19:48:41)
10 10 10

-1   Spam
1 SNAIPER   (30.06.2009 17:48:14)
166

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
იარაღის გამოცდა

შესვლის ფორმა

ძებნა

მინი-პროფილი
მოგესალმები: სტუმარო

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ან გაიაროთ ავტორიზაცია!

translate
Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

სპონსორი

მაღაზიები

ეს უნდა იცოდეთ
 • კანონი ნადირობაზე
 • კანონი თევზაობაზე
 • ლიცენზიით მოსაპოვებელი ფრინველები
 • "ელექტრომანოკის" ხმები
 • წითელი წიგნი
 • არ ესროლოთ!!!

 • ონლაინში
  საიტზე სულ: 9
  სტუმარი: 9
  მონადირე: 0

  დღეს საიტზე იყვნენ
  rati, raptor, temo-niko13, giohunt1982, beso-1, toria771, Marco-Polo, gio22, beqa123, koba30, bashi777, ნუგომონადირე, bubusicha, jentile5, gio96, STORME, ხიზი, Hunting005, zazalataria

  facebook

  საიტები
 • ბაზიერთა საერთაშორისო ასოციაცია
 • გარემოს დაცვის სამინისტრო
 • დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • მომსახურების სააგენტო
 • იუსტიციის სახლი
 • წითელი ნუსხა
 • სატყეო დეპარტამენტი
 • ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

 • პარტნიორები

  რეკლამა

  რეკომენდაცია:


  sape

  ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალის გამოყენების ყველა უფლება ეკუთვნის საიტი "www.bazieri.ge"-ს ადმინისტრაციას. ამ მასალის (თუ მასალას სხვა რამ არ აქვს მითითებული)  ნაწილობრივი ან სრული გამოყენება საიტი "ბაზიერი"-ს ადმინისტრაციასთან წერილობითი შეთანხმების  გარეშე ან წყაროს:  www.bazieri.ge-ს მითითების გარეშე დაუშვებელია !!!
  Яндекс.Метрика